Tagarchief: bestaansminimum

Met welke stukken of informatie roep je de beslagvrije voet in ?

Het inroepen van de beslagvrije voet is relatief eenvoudig. Om de beslagvrije voet in te roepen moet je de volgende informatie aan de deurwaarder, Gemeente of de (inhoudende of beslag leggende) instantie insturen.

A – de gezinssituatie (alleenstaand, alleenstaande ouder, gehuwd / samenwonend);

B – een recente inkomensspecificatie;

C – een recente huurspecificatie;

D – een recente specificatie van de zorgkosten / zorgpolis;

E – een voorschotbeschikking van de Belastingdienst inzake huur- en zorgtoeslag;

De instantie is wettelijk verplicht, nadat zij deze informatie heeft ontvangen, de beslagvrije voet uit te rekenen en – zo nodig – de beslagen of inhoudingen beperken of opheffen. In ieder geval vanaf het moment van ontvangst van de informatie moeten teveel ingehouden bedragen worden terugbetaald.

 

Hoe hoog is de beslagvrije voet ?

De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van de gezinssamenstelling, het inkomen en de maandelijkse lasten. Als vuistregel voor het absolute bestaansminimum of de beslagvrije voet geldt 90% van de bijstandsnorm (art. 475d lid 1 Rv.), met eventuele bijstelling naar boven wegens hoge ziektekosten en woonlasten (art. 475d lid 5 Rv.). De wet bepaalt dat de beslagvrije voet wordt verhoogd met de premie ziektekostenverzekering verminderd met de zorgtoeslag (en met een zgn. normpremie) en verder dat de beslagvrije voet wordt verhoogd met de woonkosten verminderd met de huurtoeslag. Dit klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk kan de beslagvrije voet eenvoudig worden berekend met het rekenprogramma, dat te vinden is op www.schuldinfo.nl, onder ‘beslagvrije voet’. (zie bijlage blz.8) De meeste mensen maken gebruik van het rekenprogramma op www.schuldinfo.nl.

 

Vanaf  1 juli 2013 gelden in veel situaties de volgende bijstandsnormen (incl. vakantiegeld !):

Alleenstaande:  21 jaar tot  AOW: 926,46 (90% = € 833,82);

Alleenstaande ouder: 21 jaar tot AOW: 1.191,18 (90% = € 1.072,06);

Echtpaar: 21 tot AOW: 1.323,53. (90% = € 1.191,17).

Als uitgangspunt voor het bestaansminimum kan dus in veel gevallen de boven genoemde 90% van de bijstandsnorm worden gehanteerd. Bepaalde factoren zoals een huur boven       € 450 veroorzaken een hogere beslagvrije voet. In meer dan 50% van de gevallen is de beslagvrije voet hoger dan de bijstandsnorm. De beslagvrije voet is niet moeilijk te berekenen. Een rekenprogramma voor de beslagvrije voet is te vinden op www.schuldinfo.nl.  Zie ook de bijlage op blz.8 van de handleiding. Bij het bepalen van de beslagvrije voet (90% van de bijstandsnorm) wordt de gemeentelijke toeslag en de vakantietoeslag meegerekend. De gedetailleerde gegevens over de bijstandsnorm kunnen worden gevonden op www. st-ab.nl of www.rijksoverheid.nl.

Hoe werkt de bescherming van het bestaansminimum ?

Te vaak komt het voor dat iemand vanwege inhoudingen of beslag 50 tot zelfs 250 per maand te weinig ontvangt. Dit is niet nodig. Het probleem kan vaak worden opgelost door gegevens over huishouden, inkomen, huur / huurtoeslag en zorgpremie / zorgtoeslag per gewone brief of met een speciaal formulier te sturen naar de deurwaarder, de  uitkeringsinstantie, de Belastingdienst of het CJIB. De uitkeringsinstantie of deurwaarder (beide overheidsinstanties) moet na ontvangst van deze gegevens de beslagvrije voet berekenen en de inhouding aanpassen aan de beslagvrije voet.  De ervaring leert dat de instanties vervolgens de beslagvrije voet correct toepassen. (bijlage blz. 8)

Deze actie is relatief eenvoudig en het resultaat is vaak effectief. De ervaring leert dat met het insturen van de correcte gegevens een maandinkomen weer kan worden opgehoogd tot minimaal 90% van de bijstandsnorm.  Hierna volgt een overzicht van veel voorkomende situaties.

Bescherming van het bestaansminimum, de beslagvrije voet

Iedereen heeft recht op een gegarandeerd bestaansminimum. Dit is een grondrecht. 

Als er beslag wordt gelegd op inkomen (denk aan loon of uitkering) dan heeft men recht op het gegarandeerde bestaansminimum, ofwel op de zogenaamde beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden door uitkeringsinstanties en deurwaarders. De beslagvrije voet bedraagt minimaal 90% van de bijstandsnorm. De wetgever vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen voor levensonderhoud en vaste lasten, ook als er nog schulden afbetaald moeten worden. Dit is een grondrecht voor iedereen in Nederland. Veel mensen weten dit niet of beseffen dit onvoldoende. Onlangs heeft de Nationale Ombudsman in de media met klem op deze bescherming gewezen. (www.nationaleombudsman.nl)

In geval van beslaglegging, terugvordering of inhouding op loon of uitkering kan iedereen een beroep doen op de bescherming inzake de beslagvrije voet, die een bestaan op (90% van het) bijstandsniveau garandeert.  Deze bescherming gaat niet automatisch in. Om deze wettelijke bescherming te ontvangen moet de beslagvrije voet worden ingeroepen bij de deurwaarder of de uitkeringsinstantie. Om de hoogte van de beslagvrije voet te berekenen heeft de deurwaarder of uitkeringsinstantie gegevens nodig over onder meer gezinssamenstelling, het inkomen en de maandelijkse huur- en zorglasten. Als deze correct worden verstrekt, is de bescherming meestal gewaarborgd.

Hierna volgt een korte handleiding over de bescherming van de beslagvrije voet, en over hoe deze moet worden afgedwongen.