Tagarchief: Belastingdienst

De verrekening van de huurtoeslag wordt nu binnen een maand beperkt

Uit mijn praktijk blijkt dat de Belastingdienst de verzoeken tot beëindiging of opschorting van verrekeningen huurtoeslag inmiddels in de regel binnen een maand afhandelt.

Ik ga daarbij als volgt te werk. Ik zend in viervoud:

1. een sommatiebrief

– aan de  Belastingdienst Toeslagen in Enschede (postbus en gewoon adres, aangetekend en per gewone post)

– met terugvordering van teveel ingehouden bedragen

– verzoek tot directe opschorting van de verrekening

2. een berekening van de beslagvrije voet

3. een verzoek persoonlijke betalingsregeling

Dit blijkt nu in 2014 goed te werken. In 2013 was de doorlooptijd van behandeling nog 3 tot 6 maanden. Nu wordt de verrekening binnen enkele weken opgeschort.

 

 

Hoe stop je de verrekening van huurtoeslag ?

Een veelvoorkomend euvel is de verrekening van toeslagen door de Belastingdienst, waardoor bijvoorbeeld huurtoeslag niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgekeerd.Gezinnen komen hierdoor direct in de problemen omdat huurachterstanden ontstaan.

Hiertegen valt wel iets te doen. De Beleidsregels van de Belastingdienst bepalen dat de verrekening wordt opgeschort na ontvangst van een Verzoek Betalingsregeling (zie: www.belastingdienst.nl) , een formulier waarin opgave wordt gedaan van inkomen, kosten, en schulden van de huishouding.

verzoek_betalingsregeling_uitstel_betaling_premie_v_particulieren_tg3042z6fol

Mijn ervaring is dat de Belastingdienst weliswaar traag reageert, maar uiteindelijk wel na enkele maanden de verrekening stopzet en soms met terugwerkende kracht teveel verrekende huurtoeslag terugbetaalt. Om er zeker van te zijn dat de Belastingdienst het verzoek in ontvangst neemt zend ik het formulier met begeleidende advocatenbrief met een beroep op de beslagvrije voet zowel aan het postbusadres als het kantooradres van de Belastingdienst / Toeslagen te Enschede, en zowel aangetekend als per gewone post.