Opheffing conservatoir beslag

Het is goed om te weten dat er diverse gronden zijn om een conservatoir (bewarend) beslag op te heffen. Deze staan vermeld in artikel 705 Rv. Indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van de vordering blijkt of als het beslag onnodig is, kan het beslag bij kort geding worden opgeheven. Als een bankgarantie wordt aangeboden, zal eveneens het beslag veelal worden opgeheven.

In een boeiende uitspraak is bepaald dat als de beslagrechter verkeerd is ingelicht (21 Rv.) in het beslagrekest, dan is dit eveneens een opheffingsgrond. (Vzr. Den Haag 17 juli 2013, PRG 2013/269 (X/Petfood Opmeer)