Wetsvoorstel Beslagvrije Voet

De verwachting is dat het wettelijke systeem van de beslagvrije voet in 2017 zal worden aangepast en sterkt vereenvoudigd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 december 2015 een beeld geschetst voor de toekomstige regeling.  Een wetsvoorstel wordt in de tweede helft van 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Hoe komt het nieuwe systeem eruit te zien ?

  • Hoofdregel is dat voor mensen met een netto-inkomen boven het grensbedrag (waarboven mensen geen recht meer hebben op huur- dan wel zorgtoeslag) de beslagvrije voet – afhankelijk van de leefsituatie – een vast bedrag is.
  • Voor mensen met een netto-inkomen onder het grensbedrag is de beslagvrije voet een vast bedrag plus een percentage van het inkomen.
  • Indien sprake is van een netto-inkomen dat lager ligt dan de op basis van dit systeem vastgestelde beslagvrije voet, is de beslagvrije voet een vast percentage van het netto-inkomen. Hierdoor heeft iedereen, hoe gering in sommige gevallen ook, een financiële prikkel om aanzijn financiële verplichtingen te voldoen.

Door de vereenvoudiging kan de gerechtsdeurwaarder in veel situaties de beslagvrije voet berekenen zonder de gegevens op te (hoeven) vragen. De verwachting is dat de bescherming van de beslagene hiermee drastisch wordt verbeterd.