Deurwaarders en beslag op roerende zaken

Nogal vaak dreigen deurwaarders met beslag op roerende zaken en vervolgens executoriale verkoop van de inboedel. In de afgelopen jaren heb ik het vrijwel nooit zover zien komen. Er zijn enkele kwesties die iedereen zou moeten weten.

– Dreigen met beslaglegging in de wetenschap dat zeker het niet wordt uitgevoerd, is veelal onrechtmatig en klachtwaardig.

– Dreigen met beslaglegging op inboedel wordt vaak uitsluitend ingezet als drukmiddel om een regeling te forceren.

– Een deurwaarder met wie een regeling is getroffen zal vrijwel nooit beslagmaatregelen treffen.

– Beslag leggen op spullen in eigendom van anderen is veelal onrechtmatig.

– Executoriale verkoop van inboedel is zo kostbaar dat de opbrengst er meestal niet tegen opweegt. Alleen al daarom is de openbare verkoop vaak nogal twijfelachtig.

 

Met deze kennis in het achterhoofd kan in de meeste gevallen de druk van de dreiging worden weggenomen en de situatie worden genormaliseerd.