Maandelijks archief: mei 2016

Bankbeslag en beslagvrije voet

Het lijkt een trend te zijn dat deurwaarders vaker beslag leggen op de bankrekening kort nadat loon of uitkering is overgemaakt. Naarmate de beslagvrije voet beter is afgeschermd, wordt dit zgn. bankbeslag vaker uitgeprobeerd. Al is dit vaak indirect in strijd met de beslagvrije voet, verboden is het in veel gevallen niet.

Drie tips:

  • Zorg dat de rond de 22e van de maand bijgeboekte bedragen (uit loon of uitkering) direct worden opgenomen, of dat de vaste lasten direct voldaan worden.
  • Confronteer de deurwaarder met de beslagvrije voet en deel mee dat (een volgend) bankbeslag hoe dan ook onrechtmatig is.
  • Ga een betalingsregeling aan.

 

Wetsvoorstel Beslagvrije Voet

De verwachting is dat het wettelijke systeem van de beslagvrije voet in 2017 zal worden aangepast en sterkt vereenvoudigd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 december 2015 een beeld geschetst voor de toekomstige regeling.  Een wetsvoorstel wordt in de tweede helft van 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Hoe komt het nieuwe systeem eruit te zien ?

  • Hoofdregel is dat voor mensen met een netto-inkomen boven het grensbedrag (waarboven mensen geen recht meer hebben op huur- dan wel zorgtoeslag) de beslagvrije voet – afhankelijk van de leefsituatie – een vast bedrag is.
  • Voor mensen met een netto-inkomen onder het grensbedrag is de beslagvrije voet een vast bedrag plus een percentage van het inkomen.
  • Indien sprake is van een netto-inkomen dat lager ligt dan de op basis van dit systeem vastgestelde beslagvrije voet, is de beslagvrije voet een vast percentage van het netto-inkomen. Hierdoor heeft iedereen, hoe gering in sommige gevallen ook, een financiële prikkel om aanzijn financiële verplichtingen te voldoen.

Door de vereenvoudiging kan de gerechtsdeurwaarder in veel situaties de beslagvrije voet berekenen zonder de gegevens op te (hoeven) vragen. De verwachting is dat de bescherming van de beslagene hiermee drastisch wordt verbeterd.