Maandelijks archief: maart 2016

Beslag- en incassokosten

Het komt vrij regelmatig voor dat de beslag- en incassokosten van de deurwaarder een aanzienlijk deel van de totale vordering uitmaken. Bijvoorbeeld, de vordering bedraagt in hoofdsom   € 1.245, en de beslag- en incassokosten van de deurwaarder komen op € 790. Dit staat natuurlijk niet in verhouding.

Verzoek de deurwaarder om de kosten te specificeren en betwist deze daar waar mogelijk. Deze druk werkt op de deurwaarder werkt soms wel. In 2015 heb ik een rechtbank verzocht om zich een oordeel te vormen over de onredelijke kosten, maar de rechtbank meende dat de civiele rechter daar niet over kan oordelen. Het betreft hier een rechtsterrein waar te weinig controle op het handelen van de deurwaarder bestaat. Dit heeft tot gevolg dat een deurwaarder naar eigen inzicht (ook kansloze) beslagmaatregelen kan treffen en daarmee de schulden fors kan doen toenemen.  Ik zie dit als een maatschappelijk probleem.