Maandelijks archief: november 2014

Controleer steeds hoge deurwaarderskosten

Het komt regelmatig voor dat de door de deurwaarder in rekening gebrachte executiekosten een veelvoud zijn van de hoofdsom waarin de debiteur is veroordeeld. Het gezond verstand zegt dat dit onredelijk is, de deurwaarder zegt dat dit ‘wettelijke’ kosten zijn.

De kosten van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders zijn vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders van 4 juli 2001.  Het gaat dan om de betekening van exploten, het leggen van beslagen, de administratie van beslagen, advertentiekosten, het opvragen van informatie, etc.

De deurwaarder handelt op basis van een wettelijke taak en de kosten zijn bij besluit vastgelegd. Omdat de deurwaarder aanzienlijke vrijheid heeft bij het bepalen van de maatregelen is het goed om de kosten van de deurwaarder kritisch te beoordelen. Als de kosten hoog zijn, vraag dan een specificatie van de kosten en toets of de kosten niet onnodig zijn gemaakt.

Als de deurwaarder te hoge kosten in rekening brengt en hij deze niet corrigeert kan een klacht worden ingediend bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder te Amsterdam.