Maandelijks archief: februari 2014

De verrekening van de huurtoeslag wordt nu binnen een maand beperkt

Uit mijn praktijk blijkt dat de Belastingdienst de verzoeken tot beëindiging of opschorting van verrekeningen huurtoeslag inmiddels in de regel binnen een maand afhandelt.

Ik ga daarbij als volgt te werk. Ik zend in viervoud:

1. een sommatiebrief

– aan de  Belastingdienst Toeslagen in Enschede (postbus en gewoon adres, aangetekend en per gewone post)

– met terugvordering van teveel ingehouden bedragen

– verzoek tot directe opschorting van de verrekening

2. een berekening van de beslagvrije voet

3. een verzoek persoonlijke betalingsregeling

Dit blijkt nu in 2014 goed te werken. In 2013 was de doorlooptijd van behandeling nog 3 tot 6 maanden. Nu wordt de verrekening binnen enkele weken opgeschort.

 

 

Ook voor de huurtoeslag geldt de beslagvrije voet

Diverse kantonrechters hebben het onlangs bevestigd. De beslagvrije voet geldt ook voor de huurtoeslag. Dat betekent dat een beslag op de huurtoeslag moet worden beperkt als de beslagvrije voet wordt overschreden.

Alleen de verhuurder mag beslag leggen op de huurtoeslag. Meestal gebeurt dit bij huurachterstanden. De huurtoeslag of het niet uitbetalen ervan moet volledig worden verdisconteerd in de berekening van de beslagvrije voet. De huurtoeslag is bedoeld voor de betaling van de lopende huur, en niet in de eerste plaats voor de betaling van een huurachterstand.

Vele duizenden burgers hebben last van beslag op de huurtoeslag. Hun rechtspositie is hiermee aanzienlijk versterkt.

Zie ook: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling kanton; beschikking d.d. 13 december 2013, 13805 GD/4243