Maandelijks archief: december 2013

Met welke stukken of informatie roep je de beslagvrije voet in ?

Het inroepen van de beslagvrije voet is relatief eenvoudig. Om de beslagvrije voet in te roepen moet je de volgende informatie aan de deurwaarder, Gemeente of de (inhoudende of beslag leggende) instantie insturen.

A – de gezinssituatie (alleenstaand, alleenstaande ouder, gehuwd / samenwonend);

B – een recente inkomensspecificatie;

C – een recente huurspecificatie;

D – een recente specificatie van de zorgkosten / zorgpolis;

E – een voorschotbeschikking van de Belastingdienst inzake huur- en zorgtoeslag;

De instantie is wettelijk verplicht, nadat zij deze informatie heeft ontvangen, de beslagvrije voet uit te rekenen en – zo nodig – de beslagen of inhoudingen beperken of opheffen. In ieder geval vanaf het moment van ontvangst van de informatie moeten teveel ingehouden bedragen worden terugbetaald.

 

Hoe stop je de verrekening van huurtoeslag ?

Een veelvoorkomend euvel is de verrekening van toeslagen door de Belastingdienst, waardoor bijvoorbeeld huurtoeslag niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgekeerd.Gezinnen komen hierdoor direct in de problemen omdat huurachterstanden ontstaan.

Hiertegen valt wel iets te doen. De Beleidsregels van de Belastingdienst bepalen dat de verrekening wordt opgeschort na ontvangst van een Verzoek Betalingsregeling (zie: www.belastingdienst.nl) , een formulier waarin opgave wordt gedaan van inkomen, kosten, en schulden van de huishouding.

verzoek_betalingsregeling_uitstel_betaling_premie_v_particulieren_tg3042z6fol

Mijn ervaring is dat de Belastingdienst weliswaar traag reageert, maar uiteindelijk wel na enkele maanden de verrekening stopzet en soms met terugwerkende kracht teveel verrekende huurtoeslag terugbetaalt. Om er zeker van te zijn dat de Belastingdienst het verzoek in ontvangst neemt zend ik het formulier met begeleidende advocatenbrief met een beroep op de beslagvrije voet zowel aan het postbusadres als het kantooradres van de Belastingdienst / Toeslagen te Enschede, en zowel aangetekend als per gewone post.