Categoriearchief: bestaansminimum

Beslagvrije voet geldt in de toekomst ook bij bankbeslag

Zes grote overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders hebben onlangs afgesproken om de beslagvrije voet ook te respecteren bij het zgn. bankbeslag, beslag op de bankrekening van de debiteur. De Ombudsman heeft de Staatssecretaris mw. Klijnsma opgeroepen om dit zo spoedig mogelijk in een wetsvoorstel te realiseren.

Per jaar wordt naar schatting 450.000 keer bankbeslag gelegd. Zeer geregeld wordt op deze wijze de beslagvrije voet omzeild en komt de debiteur onder het wettelijk bestaansminimum te leven. De wet verbiedt deze gang van zaken niet, en de rechtspraak is hierover verdeeld.

Mag de Belastingdienst toeslagen verrekenen ?

De Belastingdienst gaat soms over tot het verrekenen van toeslagen met ernstige gevolgen voor bijvoorbeeld de huurbetaling. Mag de Belastingdienst overgaan tot verrekenen ? Ja, dat mag, maar je kunt er wel iets tegen doen. Als je een Verzoek Betalingsregeling indient of een Verzoek Berekening Beslagvrije Voet, dan zal de Belastingdienst veelal overgaan tot beperking of stopzetting van de verrekening. Op de website van de Belastingdienst vind je formulieren die je kunt insturen. Mijn ervaring is, dat – als je de druk hoog opvoert – de Belastingdienst de verrekening beperkt of stopt.

De verrekening van de huurtoeslag wordt nu binnen een maand beperkt

Uit mijn praktijk blijkt dat de Belastingdienst de verzoeken tot beëindiging of opschorting van verrekeningen huurtoeslag inmiddels in de regel binnen een maand afhandelt.

Ik ga daarbij als volgt te werk. Ik zend in viervoud:

1. een sommatiebrief

– aan de  Belastingdienst Toeslagen in Enschede (postbus en gewoon adres, aangetekend en per gewone post)

– met terugvordering van teveel ingehouden bedragen

– verzoek tot directe opschorting van de verrekening

2. een berekening van de beslagvrije voet

3. een verzoek persoonlijke betalingsregeling

Dit blijkt nu in 2014 goed te werken. In 2013 was de doorlooptijd van behandeling nog 3 tot 6 maanden. Nu wordt de verrekening binnen enkele weken opgeschort.