Categoriearchief: beslagvrije voet

Beslagvrije voet geldt in de toekomst ook bij bankbeslag

Zes grote overheidsorganisaties en gerechtsdeurwaarders hebben onlangs afgesproken om de beslagvrije voet ook te respecteren bij het zgn. bankbeslag, beslag op de bankrekening van de debiteur. De Ombudsman heeft de Staatssecretaris mw. Klijnsma opgeroepen om dit zo spoedig mogelijk in een wetsvoorstel te realiseren.

Per jaar wordt naar schatting 450.000 keer bankbeslag gelegd. Zeer geregeld wordt op deze wijze de beslagvrije voet omzeild en komt de debiteur onder het wettelijk bestaansminimum te leven. De wet verbiedt deze gang van zaken niet, en de rechtspraak is hierover verdeeld.

Wetsvoorstel Beslagvrije Voet

De verwachting is dat het wettelijke systeem van de beslagvrije voet in 2017 zal worden aangepast en sterkt vereenvoudigd. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 december 2015 een beeld geschetst voor de toekomstige regeling.  Een wetsvoorstel wordt in de tweede helft van 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Hoe komt het nieuwe systeem eruit te zien ?

  • Hoofdregel is dat voor mensen met een netto-inkomen boven het grensbedrag (waarboven mensen geen recht meer hebben op huur- dan wel zorgtoeslag) de beslagvrije voet – afhankelijk van de leefsituatie – een vast bedrag is.
  • Voor mensen met een netto-inkomen onder het grensbedrag is de beslagvrije voet een vast bedrag plus een percentage van het inkomen.
  • Indien sprake is van een netto-inkomen dat lager ligt dan de op basis van dit systeem vastgestelde beslagvrije voet, is de beslagvrije voet een vast percentage van het netto-inkomen. Hierdoor heeft iedereen, hoe gering in sommige gevallen ook, een financiële prikkel om aanzijn financiële verplichtingen te voldoen.

Door de vereenvoudiging kan de gerechtsdeurwaarder in veel situaties de beslagvrije voet berekenen zonder de gegevens op te (hoeven) vragen. De verwachting is dat de bescherming van de beslagene hiermee drastisch wordt verbeterd.

 

De kostendelersnorm wordt toch niet maatgevend voor de beslagvrije voet

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de beslagvrije voet zou worden berekend op grond van de per 1 juli 2015 geldende kostendelersnorm. Omdat een en ander op grote uitvoeringsproblemen zou kunnen uitlopen, is in juni 2015 op de valreep besloten om hiervan af te zien. Voorlopig blijft de berekening van de beslagvrije voet bij het oude. Wel heeft Staatssecretaris Klijnsma aangekondigd om de berekening van de beslagvrije voet op termijn aanzienlijk te vereenvoudigen.

De verrekening van de huurtoeslag wordt nu binnen een maand beperkt

Uit mijn praktijk blijkt dat de Belastingdienst de verzoeken tot beëindiging of opschorting van verrekeningen huurtoeslag inmiddels in de regel binnen een maand afhandelt.

Ik ga daarbij als volgt te werk. Ik zend in viervoud:

1. een sommatiebrief

– aan de  Belastingdienst Toeslagen in Enschede (postbus en gewoon adres, aangetekend en per gewone post)

– met terugvordering van teveel ingehouden bedragen

– verzoek tot directe opschorting van de verrekening

2. een berekening van de beslagvrije voet

3. een verzoek persoonlijke betalingsregeling

Dit blijkt nu in 2014 goed te werken. In 2013 was de doorlooptijd van behandeling nog 3 tot 6 maanden. Nu wordt de verrekening binnen enkele weken opgeschort.